Loading

Phan Huy Cận

Tháng Ba 7, 2021| Admin
Tên khác Huy Áng – Thận Trai
Năm sinh Nhâm Dần 1722 – Kỉ Dậu 1789
Tỉnh thành Hà Tĩnh
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ đời Lê Hiển tông, sau đổi tên là Huy Áng, hiệu Thận Trai, sinh ngày 2-7 Nhâm dần (13-8-1722). Quê làngThu Hoạch, huyện Thiên Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, sau dời về làng Thụy Khê, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây.

Năm Đinh mão 1747 đỗ giải nguyên, năm Giáp tuất đỗ tiến sĩ, làm Đốc trấn Cao Bằng. Năm 1783 ông bị bệnh ở biên giới con là Phan Huy Ích tự ý dâng khải xin cho ông từ chức, đo đó ông được triệu về kinh làm Đô ngự sử, sau làm Tham tụng kiêm Tổng tài Quốc sử quán.

Ngày 6-5-1789 ông bệnh mất, thọ 67 tuổi.

Categories: [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ