Năm sinh Nhâm Ngọ 1822 – Giáp Tí 1864
Tỉnh thành Tiền Giang
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh sĩ đời Tự Đức, con trai Án sát Gia Định Phan Hiển Tân, quê làng Vĩnh Kim Đông, tỉnh Định Tường (nay thuộc tỉnh Tiền Giang).

Năm Đinh mùi 1847 ông đỗ cử nhân lúc 25 tuổi. Bính thìn 1856, đỗ đồng Tiến sĩ. Vì phạm lỗi, về sau ông bị đục bỏ tên trong bia tiến sĩ. Ông là người tài hoa phong nhã giỏi âm nhạc, tuyệt diệu về ngón đàn tranh. Lúc Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông (1862) ông nhận ngồi dạy học ở Mĩ Tho. Một hôm ông đến Vĩnh Long xin gặp Phan Thanh Giản. Nhưng khi ông đưa thư vào trình, Phan Thanh Giản phê vào thư “Thất thân chi nữ hà dĩ vi trinh?” (Con gái đã hư thân, lấy gì làm trinh?) Ông hổ thẹn, uống thuốc độc quyên sinh tại quê nhà vào năm Giáp tí 1864, hưởng dương 42 tuổi.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Thái Hữu Kiểm

Tên khác Ông Già Ba Tri Tỉnh thành Quảng Ngãi Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Trùm…
Chi tiết

Hoàng Nghĩa Giao

Năm sinh Quí Hợi 1623 – Nhâm Dần 1662 Tỉnh thành Hưng Yên Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Đèo Đồng Tiền

Dốc Đồng Tiền Dốc Đồng Tiền (Việt Nam) Đèo Đồng Tiền hay dốc Đồng Tiền là đèo trên…
Chi tiết

Trịnh Khắc Lập

Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Liệt sĩ, chiến sĩ phong trào Duy…