Loading

Phan Đình Trực

Tháng Ba 13, 2021| Admin
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Văn thần đời Tự Đức, quê huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Năm Tân hợi 1851, ông đỗ phó bảng, làm đến Biện lí bộ Hình, thăng Hồng lô thiếu khanh rồi bị cách chức. Ông có nhuận sắc bản Đại Nam Quốc sử diễn ca do Lê Ngô Cát soạn, Phạm Đình Toái và Phạm Xuân Quế sửa đổi, bổ sung.

Các tác phẩm của ông:

Tam Thanh thi văn tập
Kí Trai thi văn tập
Văn uyển thư
Hầu hết đã thất lạc.

Categories: [22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ