Tỉnh thành Hà Tĩnh
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Chiến sĩ cần vương, anh ruột nhà yêu nước Phan Đình Phùng. Ông cùng với em nhiệt thành cứu nước, hi sinh vì tổ quốc.

Năm Bính tuất 1886, ông đóng quân ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Một đêm bị thủ hạ là Nguyễn Sử mưu phản, đưa tay sai Pháp vào bắt sống ông, giải về tỉnh. Tổng đốc Nghệ An là Nguyễn Chính vốn có thù với họ Phan, truyền giam ông lại rồi tìm cách bức tử. Trong khi ông bị bắt, Tiểu phủ sứ là Lê Kính Hạp viết thư khuyên dụ Phan Đình Phùng ra hàng để cứu anh, Phan Đình Phùng không phúc đáp thư, nhắn kẻ đưa thư về bảo: “Nếu có ai làm thịt anh ta, nhớ gởi cho ta một bát canh “.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Phạm Thái

Tên khác Phạm Đan Phượng – Phạm Thượng Sinh – Chiêu Li Năm sinh Đinh Dậu 1777- Quí…
Chi tiết

Hoàng Khương Ninh

Tên khác Huỳnh Khương Ninh Năm sinh Canh Dần 1890 – Canh Dần 1950 Tỉnh thành Bà Rịa…
Chi tiết

Chùa Ấn Quang

Chùa Ấn Quang là một ngôi chùa khá nổi tiếng ở Việt Nam được nhiều người biết đến…
Chi tiết

Lê Hữu Danh

Năm sinh Nhâm Ngọ 1642 -… Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh…
Chi tiết

Hồ Công Thuyên

Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802) Văn thần triều Tây Sơn, không rõ…