[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)[23]-Pháp đô hộ (1883-1945)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Phan Đình Thông

Tỉnh thành Hà Tĩnh
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Chiến sĩ cần vương, anh ruột nhà yêu nước Phan Đình Phùng. Ông cùng với em nhiệt thành cứu nước, hi sinh vì tổ quốc.

Năm Bính tuất 1886, ông đóng quân ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Một đêm bị thủ hạ là Nguyễn Sử mưu phản, đưa tay sai Pháp vào bắt sống ông, giải về tỉnh. Tổng đốc Nghệ An là Nguyễn Chính vốn có thù với họ Phan, truyền giam ông lại rồi tìm cách bức tử. Trong khi ông bị bắt, Tiểu phủ sứ là Lê Kính Hạp viết thư khuyên dụ Phan Đình Phùng ra hàng để cứu anh, Phan Đình Phùng không phúc đáp thư, nhắn kẻ đưa thư về bảo: “Nếu có ai làm thịt anh ta, nhớ gởi cho ta một bát canh “.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..