Tên khác Nhẫn Trai – Nguyệt Đình
Năm sinh Tân Mão 1831 – Mậu Tí 1888
Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh sĩ, đại thần đời Tự Đức thường gọi là Phan Đình Bính tự Nhẫn Trai, hiệu Nguyệt Đình, quê làng Phú Lương, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên (nay là tỉnh Thừa Thiên Huế).

Năm Canh tuất 1850, ông đỗ cử nhân, Bính thìn đỗ tiến sĩ, lúc 25 tuổi. Buổi đầu ông làm việc trong Nội các, rồi ra nhậm chức Tuần phủ, Tổng đốc, sau làm đến Tham tri bộ Binh, Hàm Đại học sĩ điện Văn Minh, Tả quốc huân thần, tước Phù Nghĩa Tử.

Năm Quí dậu 1873, giặc Pháp đánh thành Hà Nội, ông bị Pháp bắt đưa vào Gia Định, sau thả về. Triều đình khiển trách, cách chức, ông phải đi hiệu lực ở quân thứ Cao Bằng. Không bao lâu, được khai phục chức vụ Bố chính sứ Bắc Ninh cùng Lê Hữu Tá lo liệu trị an ở Bắc Ninh, Thái Nguyên, rồi làm Tuần phủ Ninh Bình, Tổng đốc Định An (Nam Định – Hưng Yên). Năm Ất dậu 1885, sau khi Hàm Nghi xuất bôn, ông làm Thượng thư, sung Đại thần Viện cơ mật, cùng Vĩnh Lại Quận Công Nguyễn Hữu Độ lo việc đàm phán với Pháp.

Năm Đinh hợi 1887, có người tố cáo ông chống đối triều đình, ông bị bắt giam rồi bị bức tử trong ngục vào năm 1888, hưởng dương 57 tuổi. Dư luận cho rằng cái chết của ông là do Nguyễn Hữu Độ và Đồng Khánh bức hại.

Sau, vì ông là quốc thích (nhạc phụ vua Dục Đức), nên đời Thành Thái đã truy phục hàm tước cho ông như cũ.

Đến năm 1892, lại truy tặng ông là Thái bảo, tước Phù Quốc Công, lập nhà thờ tại quê ông.

Tác phẩm của ông có: Nguyệt đình tạp kí.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đèo Khau Khoang

Đèo Khau Khoang Đèo Khau Khoang (Việt Nam) Đèo Khau Khoang là đèo trên quốc lộ 4 cũ,…
Chi tiết

Ngô Thì Ức

Năm sinh Canh Ngọ 1690 – Bính Thìn 1736 Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Văn Đức Khuê

Năm sinh Đinh Mão 1807 – Quí Hợi 1863 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Cao Đạt

Năm sinh … – Tân Tị 1941 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…