Năm sinh Bính Ngọ 1846 – Bính Tuất 1886
Tỉnh thành Hà Tĩnh
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Nhà yêu nước quê làng Đông Thái, huyện La Sơn (nay là huyện Đức Thọ), tỉnh Hà Tĩnh.

Năm Ất dậu 1885 ông đỗ Cử nhân. Nước mất, ông theo Tôn Thất Thuyết phò vua Hàm Nghi ra Sơn Phòng Quảng Trị, rồi về quê mộ binh cùng các văn thân khởi nghĩa tích cực kháng chiến chống Pháp.

Năm Bính tuất 1886, trong một trận càn ác liệt, ông, con ông đều hi sinh ở sông Ốc thuộc huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), hưởng dương 40 tuổi.

Trong sách Bài ngoại liệt truyện có ghi một bài thơ của một nhân sĩ ĐẬU THUYỀN CHỖ PHAN CÁT TƯU CHẾT TRẬN, cảm tác viếng ông:

“Thập tải cố nhân thanh thảo địa,
Lưỡng hàng huyết lệ bạch vân lâu.
Hùng tâm hảo đối song sơn trĩ,
Vãng sự không thành nhất thủy lưu.
Đỗ vũ sổ thinh đề lạc nguyệt,
Tàn huỳnh kỉ điểm nhập thâm thu.
Lân quần vị thức Đường thừa tướng,
Thệ bất bình Hoài tử bất hưu.

Bản dịch:

Bạn cũ mười năm nắm cò hoang,
Tước Hầu mây trắng lê đôi hàng.
Tấm lòng hùng mạnh non cao ngất.
Việc nước tan tành nước cháy băng.
Khắc khoải cuốc kêu vầng nguyệt xế,
Lập lòe đom đóm tiết thu sang.
Tiếc ông chưa biết Đường thừa tướng,
Thề chẳng bình Hoài chết chẳng đang.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đặng Hữu Bảng

Năm sinh … – Quí Sửu 1913 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…
Chi tiết

Lê Trọng Tấn

Năm sinh Giáp Dần 1914 – Bính Dần 1986 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Lê Bá Trinh

Năm sinh Mậu Dần 1878 – Giáp Tuất 1934 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Hoàng Quốc Trân

Năm sinh Tân Mùi 1751 – Bính Ngọ 1786 Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Phạm Văn Ngôn

Năm sinh … – Canh Tuất 1910 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…