[17]-Thuộc Minh (1414-1427)[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Phạm Vấn

Danh tướng đời Lê Thái tổ, quê làng Nguyên Xá, huyện Lương Giang (nay thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Ông tham gia khởi nghĩa Lam Sơn từ buổi đầu, lập nhiều chiến công hiển hách. Trong trận Bồ Mộng (thuộc vùng thượng du Thanh Hóa) phá vỡ đạo quân của Lý Bôn. Phương Chính (Canh tí 1420), trận phá vây ở Khôi Sách (1422), chém tướng giặc Phùng Quí; trận Nghệ An (1424) ông chiến thắng ở Trà Lân, Khả Lưu, trận đánh Xương Giang (1427), ông cùng Trần Nguyên Hãn, Lê Sát, vây chặt toàn quân của tướng giặc Thôi Tụ, Hoàng Phúc khiến Vương Thông phải xin hòa.

Kháng chiến thành công (1428) ông được phong Đại tướng quân, tước Thượng Tứ Tự, rồi ít lâu thăng Tể phụ. Nhập nội Kiểm hiệu. Bình chương quân quốc trọng sự. Năm 1429, tấn phong ông tước Huyện Thượng Hầu, khắc tên ông đứng hàng đầu trên bia công thần. Năm 1431, ông được thăng Kiểm hiệu Đô đốc, Quận hầu.

Lê Thái tổ mất (1433) ông và Lê Sát phụ chính Lê Thái tông, hai năm sau (Ất mão 1435) ông mất, được tặng Thái phó, thụy Tuyên Võ.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..