Danh tướng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, quê ở miền Kinh Lộ, tức vùng kinh đô Thăng Long (nay thuộc Hà Nội).

Ông tham gia khởi nghĩa từ buổi đầu được Bình Định vương Lê Lợi trao chức vụ Khu mật đại sứ.

Năm Bính ngọ 1426, ông cùng Lý Triện, Trịnh Khả đóng bản doanh ở phía Tây Ninh Giang để uy hiếp Đông Đô, Tam Giang, rồi đánh tan đạo quân do Vương An Lao chỉ huy.

Nghĩa quân giải phóng một vùng rộng lớn gồm Gia Hưng, Thao Giang, Quy Hóa (nay thuộc các tỉnh Vĩnh Phú, Hoàng Liên Sơn, Sơn La…). Cuối năm Đinh mùi 1427 ông cùng Trịnh Khả đánh tan viện binh của Mộc Thạnh ở ải Lê Hoa, từ đó quân Minh bắt đầu tan rã.

Sau khi chống ngoại xâm thành công (1428) ông được phong Thái bảo theo họ vua. Năm 1429 tấn phong ông tước Huyện Thượng Hầu, Thái phó, ông đứng vào hàng thứ ba công thần. Nhưng không bao lâu bọn nịnh thần tố cáo ông mưu phản, ông phải tự sát. Đến đời Lê Thánh tông triều đình mới phục danh dự cho ông, truy phong là Thái bảo, tước Thắng Quận Công.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đinh Gia Thuyết

Năm sinh … – Quí Tị 1953 Tỉnh thành Ninh Bình Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…
Chi tiết

Nguyễn Hữu Kính

Tên khác Nguyễn Hữu Cảnh Năm sinh Canh Dần 1650 – Canh Thìn 1700 Tỉnh thành Thanh Hóa…
Chi tiết

Phạm Thận Duật

Tên khác Quan Thành Năm sinh Ất Dậu 1825 – Ất Dậu 1884 Tỉnh thành Ninh Bình Thời…
Chi tiết

Đặng Hữu Quì

Năm sinh Kỉ Sửu 1889 – Bính Thìn 1916 Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Pháp đô…