[17]-Thuộc Minh (1414-1427)[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Phạm Văn Xảo

Danh tướng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, quê ở miền Kinh Lộ, tức vùng kinh đô Thăng Long (nay thuộc Hà Nội).

Ông tham gia khởi nghĩa từ buổi đầu được Bình Định vương Lê Lợi trao chức vụ Khu mật đại sứ.

Năm Bính ngọ 1426, ông cùng Lý Triện, Trịnh Khả đóng bản doanh ở phía Tây Ninh Giang để uy hiếp Đông Đô, Tam Giang, rồi đánh tan đạo quân do Vương An Lao chỉ huy.

Nghĩa quân giải phóng một vùng rộng lớn gồm Gia Hưng, Thao Giang, Quy Hóa (nay thuộc các tỉnh Vĩnh Phú, Hoàng Liên Sơn, Sơn La…). Cuối năm Đinh mùi 1427 ông cùng Trịnh Khả đánh tan viện binh của Mộc Thạnh ở ải Lê Hoa, từ đó quân Minh bắt đầu tan rã.

Sau khi chống ngoại xâm thành công (1428) ông được phong Thái bảo theo họ vua. Năm 1429 tấn phong ông tước Huyện Thượng Hầu, Thái phó, ông đứng vào hàng thứ ba công thần. Nhưng không bao lâu bọn nịnh thần tố cáo ông mưu phản, ông phải tự sát. Đến đời Lê Thánh tông triều đình mới phục danh dự cho ông, truy phong là Thái bảo, tước Thắng Quận Công.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..