[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Phạm Văn Điển

Năm sinh … – Quí Mão 1843
Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh tướng đời Minh Mạng, quê huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên.

Ông xuất thân ở lính Kinh tượng, chuyên huấn luyện voi trận, được thăng làm Tượng quân thống chế, trấn nhậm ở Trấn Ninh, Nghệ An, Thái Nguyên, được phong tước là Vô Tứ Tử.

Năm Mậu tí 1828, ông đẩy lui được quân Xiêm kéo vào bằng ngã Vạn Tượng, xâm phạm Quảng Trị. Năm Quí tị 1833, ông dự cuộc đàn áp nhóm Nông Văn Vân ở vùng Cao Lạng. Sau đó ông lãnh chức Tổng đốc Thanh Hóa, gia hàm Thái tử Thái bảo, tước Vô Kính Hầu, được chọn khắc tên vào bia Võ Công.

Năm Tân sửu 1841, quân Xiêm lại đem binh thuyền sang đánh phá miền Nam, ông nhận lệnh vào Nam giữ mặt Hậu Giang, hội với Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Công Trứ ba mặt cùng tiến công, quân Xiêm tan vỡ rút đi.

Năm Nhâm dần 1842, ông thăng làm Tả quân Đô Thống, trấn thủ Nghệ An, năm Quí mão 1843 ông mất tại nhiệm sở. Đời ông được vua Minh Mạng ban cho thanh gươm báu, có quyền chém trước tâu sau; con gái ông gả cho Tuy Lý vương Miên Trinh, ông nghiễm nhiên thuộc hàng quốc thích.

Khi ông ra làm tướng cầm quân chống giặc, Tùng Thiện vương Miên Thẩm tiễn hành một bài thơ có câu biểu trưng uy phong ông:

“Bất vi biên địa tướng
Long kiếm áp trung minh.”

Nghĩa:

Làm tướng biên cương dầu chẳng muốn,
Gươm rồng ở tráp tự nhiên kêu.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..