Nhà văn đời Mạc, Quê gốc ở làng Châu Khê, huyện Quế Dương, cư ngụ tại làng Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (nay thuộc Bắc Ninh).

Năm Quí sửu 1553 đời Mạc Phúc Nguyên, ông đỗ Hoàng giáp, nổi tiếng văn chương, giỏi việc chính trị, giúp nhà Mạc đắc lực trong việc tổ chức hành chánh, mở mang văn hóa. Ông từng được cử đi sứ nhà Minh (Trung Quốc), làm đến Thượng thư, tước Hầu. Khi về hưu, ông được tặng hàm Thái bảo.

Ông là tác giả bộ sách Thi vận tập yếu. Bộ Thi vận tập yếu (2 quyển) do ông biên soạn.

Sách là một cuốn tự điển về âm vận dùng trong phép làm thơ, xếp theo vần Trung Quốc. Bộ này ông viết phỏng theo một bộ sách có nhan đề tương tự gồm 5 quyển của Lý Phan Long đời Minh.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Ý

Ngoại thích nhà Lê, không rõ năm sinh, năm mất. Khi họ Mạc tiếm ngôi được 4 năm…