Năm sinh Tân Hợi 1791 -…
Tỉnh thành Nam Định
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Sau đồi tên là Trung. Danh sĩ, quê xã Lạc Quần, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (nay thuộc xã Xuân Lạc, huyện Xuân Thủy, tỉnh Nam Định). Năm Mậu tí 1828, ông đỗ cử nhân, năm sau Kỉ sửu 1829 đỗ Tam giáp tiến sĩ. Làm đốc học tỉnh Bắc Ninh. Ít lâu bị bãi chức, ông vẫn giữ tròn tiết tháo khi giặc Pháp xâm lăng.

Ông có bài thơ tặng Hoàng giáp Tam Đăng Phạm Văn Nghị lúc kháng chiến chống Pháp, trở về quê an dưỡng tuổi già. Bài thơ hàm ngụ tâm chí ông cũng nồng nàn tình yêu nước như người bạn già ấy:

“Bắc Nam vạn lí nhất thanh hòa.
Hà sự cuồng sưu ngạnh hải ba?
Thiên khải nho trung giao cảm chiến,
Đế liên lão bệnh hứa hưu qua.
Thư từ nghĩa dũng hoàn hương lạc,
Khảng khái anh hùng thoái lỗ ca.
Tuế văn, nhân nhàn duy nhất chước.
Đào nhiên, lãnh tiếu chỉ quan hà.”

Nghĩa:

Muôn dặm Bắc, Nam vẫn một dải thanh bình vô sự,
Tàu giặc điên cuồng cớ chi gây rối sóng biển?
Trời mở đạo “nho trung” khiến cho ông dám đánh,
Vua thương già yếu cho thôi việc binh đao.
Cái vui về quê của đoàn nghĩa dũng có vẻ thong dong.
Bài ca lui giặc của người anh hùng thật là khảng khái.
Cảnh già rỗi rãi, chỉ việc ngồi uống rượu,
Ngà say, cười lạt mà chỉ ra nơi xa xôi.

Sau khi bị bãi chức, ông sống ở quê nhà, không cộng tác với Nam triều.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Phan Phát Sanh

Tên khác Phan Xích Long Năm sinh Quí Tị 1893 – Bính Thìn 1916 Tỉnh thành TP Hồ…
Chi tiết

Phạm Hi Lượng

Tên khác Hối Thúc – Ngư Đường Năm sinh Giáp Ngọ 1834 – Bính Tuất 1886 Tỉnh thành…
Chi tiết

Trịnh Khắc Lập

Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Liệt sĩ, chiến sĩ phong trào Duy…