Năm sinh Quí Hợi 1803 – Tân Dậu 1861
Tỉnh thành Nam Định
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh thần đời Minh Mạng, quê xã Luyến Khuyết, huyện Đông Quan, tỉnh Nam Định. Anh ruột Phó bảng PhạmThế Húc.

Năm Mậu tí 1828, đỗ cử nhân, năm sau Kỉ sửu 1829 đỗ tam giáp đồng tiến sĩ. Ông làm quan nổi tiếng cương trực, từng giữ chức Tham tri bộ Binh, bộ Hình…

Khi giặc Pháp xâm lược miền Nam, ông cùng vào Nam với Tổng thống quân vụ Nguyễn Tri Phương, ra sức chống giữ đại đồn Kì Hòa (cũng gọi là Chí Hòa) trong năm Canh thân 1860.

Đến cuối năm Tân dậu 1861, giặc Pháp tấn công ác liệt, đánh chiếm được Gia Định. Nguyễn Tri Phương lui binh về giữ Biên Hòa, ông tử trận, hi sinh khi đại đồn thất thủ, hưởng dương 58 tuổi.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Huy Vân

Năm sinh Giáp Dần 1914 – Bính Dần 1986 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguyễn Khuyến

Tên khác Yên Đổ – Tất Thắng Năm sinh Ất Mùi 1835 – Kỉ Dậu 1909 Tỉnh thành…
Chi tiết

Đặng Thai Mai

Năm sinh Nhâm Dần 1902 – Giáp Tí 1984 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguyễn Bá Loan

Tên khác Ấm Loan Năm sinh … – Mậu Thân 1908 Tỉnh thành Quảng Ngãi Thời kì –…