Năm sinh … – Bính Ngọ 1786
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Võ tướng nhà Trịnh, tước Tạo Quận Công. Ông được Lê Hiển tông và Trịnh Sâm rất tín nhiệm, thường giao cho những công vụ quan trọng.

Ông có tài dùng binh, khi làm Trấn thủ Thuận Hóa phải đối đầu với nghĩa quân Tây Sơn. Năm 1786, vì mắc kế phản gián của nhà Tây Sơn ông bị chiếm mất thành, phải tự trói mình đầu hàng. Các tướng Tây Sơn giải ông về Qui Nhơn rồi xử tử hình cùng năm.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Trần Danh Án

Tên khác Tản Ông – Liễu Am Năm sinh Giáp Tuất 1754 – Giáp Dần 1794 Tỉnh thành…
Chi tiết

Cù Huy Cận

Tên khác Huy Cận Năm sinh Kỉ Tị 1919 – Ất Dậu 2005 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời…
Chi tiết

Nguyễn Đỗ Cung

Năm sinh Nhâm Tí 1912 – Đinh Tị 1977 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Lê Ngô Duệ

Tên khác Ninh Thủ – Nhất Chân Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…
Chi tiết

Trần Hữu Độ

Tên khác Quân Hiến Năm sinh Đinh Hợi 1887 – Ất Dậu 1945 Tỉnh thành Trà Vinh Thời…