Năm sinh Kỉ Dậu 1679 – Canh Thân 1740
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh thần đời Lê, ông vốn họ Nguyễn, sau đổi ra họ Phạm, vì là con nuôi của Đại thần Phạm Công Thiện (chồng người cô ruột ông), hiệu Kính Trai, Quê làng Kim Sơn, xã Bảo Triện, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh (nay thuộc Hà Nội).

Năm Canh dần 1710, ông đỗ Thám hoa, làm quan đến Thượng thư bộ Lại, Tham tụng, được phong tước Thuật Phương Hầu.

Năm Quí mão 1723, ông đi sứ Trung Quốc mừng vua Ung Chính lên ngôi. Khi về được thăng Thái tể, Đại học sĩ Đông các. Sau vì lời gièm pha của nịnh thần, bị cách chức, đổi ra làm Đốc trấn Thanh Hóa.

Năm Canh thân 1740 ông mất tại Thanh Hóa, thọ 61 tuổi, được truy tặng là Đại Tư không.

Ông vốn là cháu nội tiến sĩ Nguyễn Mậu Tài, em ông là Mậu Thịnh là một nhà văn nổi tiếng.

Các tác phẩm chính của ông:

Sứ trình tập
Kính Trai thi tập
Thẩm trị nhất lãm thư

Bộ Thẩm trị nhất lãm thư (1 quyển) do ông soạn trong khoảng niên hiệu Vĩnh Hựu (1735-1739). Sách dâng lên triều đình được chúa Trịnh Giang (Thuận Vương) đặc biệt khen ngợi và trọng thưởng.

Nội dung sách là những điển mô và lời dạy của các tiên vương nhằm can ngăn nhà chúa trong việc trị nước, cầm quân…

– Bộ Kính Trai thi tập (1 quyển) cũng do ông soạn. Năm 1723 nhân ông đi sứ thay mặt vua Lê mừng Ung Chính lên ngôi. Tại Trung Quốc gặp điềm lạ “nhật nguyệt hợp bích” mặt trăng, mặt trời cùng mọc trong một vùng trời, ông bèn dâng thơ chúc tụng, vua Ung Chính khen ngợi và ban thưởng. Do đó vua Thanh khen thưởng ông trọng hậu, quốc thể do vậy càng thêm được người Trung Hoa và vua Thanh trọng vọng.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đào Doãn Địch

Năm sinh Quí Tị 1833 – Ất Dậu 1885 Tỉnh thành Bình Định Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Đèo Bình Đê

Đèo Bình Đê Đèo Bình Đê (Việt Nam) Đèo Bình Đê là đèo trên Quốc lộ 1 ở…
Chi tiết

Đặng Thai Mai

Năm sinh Nhâm Dần 1902 – Giáp Tí 1984 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Lê Thiệt Diệu

Tên khác Liễu Quán Năm sinh Đinh Mùi 1667- Nhâm Tuất 1742 Tỉnh thành Phú Yên Thời kì…
Chi tiết

Lương Khắc Ninh

Tên khác Dũ Thúc – Dị Sử Thi Năm sinh Nhâm Tuất 1862 – Quí Mùi 1943 Tỉnh…