[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Phạm Huy

Năm sinh Tân Tị 1461 -…
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Văn thần đời Lê Thánh tông, con Thượng thư Phạm Thái Bảo, tổ quán vốn ở tỉnh Hải Dương, đến đời ông định cư ở làng Đông Hải, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Quí sửu 1493 ông đỗ đồng tiến sĩ, 32 tuổi ông giỏi việc chính trị, có tài ngoại giao, từng được cử đi nhà Minh. Tính ông cương trực, khảng khái không xu phụ kẻ quyền quí, hết lòng giúp đỡ người nghèo khổ, người cô thế bị cường hào ức hiếp. Ông làm quan rất mực thanh cần, lo nước, thương dân.

Sau, ông làm đến Đô cấp sự trung bộ Công, rồi thăng dần đến Thượng thư. Khi ông mất được truy phong Phúc thần, có đền thờ nơi làng Đông Hải.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..