Năm sinh Tân Tị 1461 -…
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Văn thần đời Lê Thánh tông, con Thượng thư Phạm Thái Bảo, tổ quán vốn ở tỉnh Hải Dương, đến đời ông định cư ở làng Đông Hải, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Quí sửu 1493 ông đỗ đồng tiến sĩ, 32 tuổi ông giỏi việc chính trị, có tài ngoại giao, từng được cử đi nhà Minh. Tính ông cương trực, khảng khái không xu phụ kẻ quyền quí, hết lòng giúp đỡ người nghèo khổ, người cô thế bị cường hào ức hiếp. Ông làm quan rất mực thanh cần, lo nước, thương dân.

Sau, ông làm đến Đô cấp sự trung bộ Công, rồi thăng dần đến Thượng thư. Khi ông mất được truy phong Phúc thần, có đền thờ nơi làng Đông Hải.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Phan Vinh

Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Chiến sĩ nghĩa hội thời Cần Vương…
Chi tiết

Hà Duy Phiên

Năm sinh Tân Hợi 1791 – Nhâm Tí 1852 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Lê Quí Đôn

Năm sinh Bính Ngọ 1726 – Giáp Thìn 1784 Tỉnh thành Thái Bình Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Đỗ Quang

Năm sinh Đinh Mão 1807- Bính Dần 1866 Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Nhà Nguyễn độc…