[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Phạm Hoằng Đạt

Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh thần đời Thiệu Trị, không rõ năm sinh, năm mất, quê ở Gia Định (nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh). Năm Nhâm dần 1842, ông đỗ cử nhân, làm quan tới chức Hộ khoa chưởng ấn. Tháng 1 năm Kỉ mùi 1859 sau khi thành Gia Định thất thủ, ông được cử cùng đi với Nguyễn Duy vào quân thứ Định Biên (Định Tường – Biên Hòa) đánh giặc, đến tháng 4 lại được cử theo Án sát Lê Đình Đức đi xử lí dân theo đạo Gia tô (Thiên Chúa) ở Gia Định. Sau khi Đại đồn Kì Hòa thất thủ, ông cũng theo quân triều rút về thành, tỉnh Biên Hòa.

Có lúc ông ngồi chức Án sát tỉnh Định Tường, rồi được vời về triều làm Thị giảng học sĩ. Ông cùng Nguyễn Thông giao du thân thiết, tài đức của ông khiến Nguyễn Thông cảm phục, có làm thơ tưởng nhớ ông và tỏ lòng kính trọng như bậc thầy.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..