[11]-Nhà Đinh (968-980)

Phạm Hạp

Võ tướng nhà Đinh, quê ở Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Ông nội là Thiên, làm Đồng giáp tướng quân đời Ngô Vương Quyền, cha là Mạn, làm Tham chính Đô đốc đời Hậu Ngô. Ông làm Vệ úy đời Đinh Tiên Hoàng.

Kỉ mão 979 Đinh Tiên Hoàng bị Đỗ Thích ám sát chết. Đình thần tôn Đinh Tuệ mới 6 tuổi lên ngôi. Thập đại tướng quân Lê Hoàn nhiếp chính, tư thông với Dương hậu (Thái hậu Dương Vân Nga).

Căm giận Lê Hoàn, ông đồng mưu với Đinh Điền, Nguyễn Bặc đem quân đánh Lê Hoàn, bị Lê Hoàn đánh bắt được cả 3 người, đem chém trong năm Tân tị 981.

Về sau, em ông là Phạm Cự Lượng lại là người chủ xướng việc tôn phù Lê Hoàn lên ngôi, dựng nhà Tiền Lê.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..