Tỉnh thành Thái Bình
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ cuối đời Hậu Lê, tự Thiên Nhất không rõ năm sinh, năm mất, quê ở Trấn Khê (nay thuộc tỉnh Thái Bình).

Ông học rộng biết nhiều, tính phóng lãng, chán công danh, thích ngao du non nước. Ông kết bạn thân thiết với Ninh Tốn. Khi mà Tây Sơn lật đổ vua Lê chúa Trịnh, Ninh Tốn ra làm quan với nhà Tây Sơn, ông vẫn sống đời ẩn dật. Có lần, ông cùng Ninh Tốn dạo chơi núi Thầy (Sài Sơn), ông phóng túng bỡn cợt chuyện sư Từ Đạo Hạnh, hóa thân làm vua Lê Thần tông, ngạo mạn cho rằng núi Sài như kĩ nữ đón đưa lá gió cành chim. Ninh Tốn hội ý với ông, thảo ngay một bài thơ bông đùa:

Tặng Sài Sơn hí tác
“Nhân thuyết thử sơn đa thắng trí,
Ngã thuyết thử sơn tư danh kĩ.
Yêu khách trương triễn, cẩm tune bình,
Hoán khách dự thê cẩm sổ chủy.
Tính thời tăng vị tích nhân dung,
Kim niên hựu hướng kim nhân mị.
Tạc nhật chiêu yêu Thiên Nhất công,
Kim nhật tiếp dẫn Khiêm Như thị.
Minh triều túng hữu biệt nhân lai.
Ban ban tình thái hoàn vô dị.
Nhược giao tụ đắc cổ kim nhân
Cộng đàm diệu xứ chỉ như thị
Hội tình vô quái Từ chân nhân
Thâm tàng minh tọa u nham lí.”

Bản dịch:

Làm thơ đùa tặng núi Sài
Người bảo núi này lắm thắng tích,
Ta bảo núi này như con đĩ.
Mời khách, căng rộng gấm đôi màn,
Gọi khách đến chơi chim thỏ thẻ.
Đời trước từng chứa bao người xưa,
Nay lại cùng người nay duyên ưa.
Hôm nọ ghẹo mời lão Thiên Nhất,
Hôm nay tiếp đón ta Khiêm Như.
Nay mai nếu có người khác qua,
Tĩnh trạng rứa rứa khác chi mà,
Vì nếu góp mặt người kim cổ,
Cũng bàn “diệu xứ” chỉ có thế.
Biết rồi đừng lạ sư họ Từ,
Tối tăm ngồi tu trong kín ấy.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Ngô Thế Vinh

Tên khác Trọng Phu, Trọng Nhượng, Trọng Dực Năm sinh Quí Hợi 1803 – Bính Thìn 1856 Tỉnh…
Chi tiết

Lê Văn Khôi

Năm sinh … – Giáp Ngọ 1834 Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Huình Tịnh Của

Tên khác Paulus Của Năm sinh Giáp Ngọ 1834 – Đinh Mùi 1907 Tỉnh thành Bà Rịa –…