Năm sinh Bính Thân 1476 -…
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Văn thần đời Lê Uy Mục, quê làng Lệ Xá huyện Nghi Dương, tỉnh Hải Dương.

Ông vốn dòng dõi danh sĩ Phạm Tông Mại, đời Trần, nguyên quán ở Quỳnh Khê, Kim Thành. Ông nổi tiếng thông minh hiếu học từ thuở trẻ. Năm Ất sửu 1505 ông đỗ đồng tiến sĩ lúc 29 tuổi. Giỏi việc chính trị, nhiều mưu lược, dần dần ông làm đến Thượng thư bộ Lễ, tước án Lễ Hầu.

Bấy giờ Mạc Đăng Dung đang lộng quyền, nuôi ý đồ lật đổ nhà Lê, ông bèn kết thông gia với Đặng Dung, và thường ngầm giúp đỡ những hành động chuyên chính của Đăng Dung. Đến khi Đăng Dung đảo chính lập nhà Mạc (Đinh hợi 1527) ông được Đăng Dung phọng là Hoằng Lễ Hầu, giao cho coi sóc việc triều chính từ năm Mậu tí 1528.

Sau nhà Mạc lấy lễ bậc thầy mà đối đãi, phong ông làm đến Khai phủ bình chương quân quốc trọng sư, Thái sư, Hải Quốc Công.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Khánh Long

Tỉnh thành Đồng Nai Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Thiền sư đời Gia Long, không…
Chi tiết

Đặng Thái Phương

Năm sinh Mậu Ngọ 1678 -… Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Dật…
Chi tiết

Đậu Quang Lĩnh

Năm sinh Canh Ngọ 1870 – Tân Tị 1941 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Ngô Gia Hy

Năm sinh Giáp Dần 1914 – Giáp Thân 2004 Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Cao Minh Chiếm

Tên khác Phi Bằng Năm sinh Nhâm Tí 1912 – Ất Sửu 1985 Tỉnh thành Tiền Giang Thời…