[19]-Nam - Bắc Triều (1527-1592)

Phạm Duy Quyết

Danh sĩ nhà Mạc, có sách chép là Phạm Duy Trĩ, quê làng Xác Khê (có sách chép Hùng Khê), huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Tương truyền ông rất thông minh, nhưng thuở trẻ thất học, đến lúc ngoài 30 tuổi mới quyết chí cầu học để lập thân danh. Thầy học của ông là Trần Văn Phạm và Nguyễn Khắc Kính đều khen ngợi, dạy bảo ân cần. Đến khoa Nhâm tuất 1562 ông cùng thầy học Nguyễn Khắc Kính ra thi, ông đỗ trạng nguyên lúc 41 tuổi, còn Nguyễn Kính đỗ hoàng giáp. Ông một lòng với nhà Mạc, còn thầy học thì ít lâu qui thuận nhà Lê.

Sau, ông làm đến Tả thị lang, Đại học sĩ Đông các tước Xác Khê Hầu (có sách chép Hàng Khê Hầu).

Bài liên quan

40 nhận xét

 1. Pingback: plaquenil cheapest
 2. Pingback: cialis soft online
 3. Pingback: plaquenil cost
 4. Pingback: ivermectin 10 mg
 5. Pingback: male erection
 6. Консультация у психолога. Консультация психолога Психолог в Харькове, консультация.
  Психотерапия онлайн! Консультация по
  Skype. Психолог,Психолог онлайн.
  Консультация у психолога. Приглашаем вас на консультации детского психолога.

 7. Pingback: clomid 50 mg
 8. Pingback: purchase clomid
 9. Pingback: doxycycline 150 mg
 10. Pingback: splitting cialis
 11. Pingback: viagra savings
 12. Pingback: best ed pill

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..