Tên khác Lê Khanh
Năm sinh Ất Hợi 1455 -…
Tỉnh thành Thái Bình
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Văn thần đời Lê Thánh tông, hiệu Lê Khanh, quê xã Hải Trào, huyện Ngự Thiên, tỉnh Thái Bình.

Năm Tân sửu 1481 ông đỗ Trạng nguyên lúc 26 tuổi, từ thi Hương đến thi Đình ông đều đỗ đầu, nghiễm nhiên là vị Tam nguyên đầu tiên trong khoa cử nước ta. Ngày vinh qui, ông được vua ban ngựa tốt để tỏ lòng ưu ái, từ khoa sau thành lệ.

Ông nổi tiếng văn chương, lại giỏi về chính trị, kinh tế, làm đến Tả thị lang. Khi ông mất, được truy tặng Thương thư.

Tương truyền ông là người đã dạy cho dân ở miền Duyên Hải (Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình) cách trồng cói và đan chiếu. Nguyên có lần ông đi sứ nhà Minh (Trung Quốc), đến Ngọc Hồ thuộc châu Quế Lâm (nay thuộc tỉnh Quảng Tây) thấy dân trong vùng chuyên sống về nghề dệt chiếu, ông lưu tâm khảo sát. Khi về nước, ông truyền bá cách trồng cói, dệt chiếu, đem lại nguồn lợi quan trọng cho đất nước.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Hoàng Văn Nghị

Tên khác Huỳnh Nghị Tỉnh thành Vĩnh Long Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Tức Bảy Nghị…
Chi tiết

Nguyễn Nhuận

Năm sinh Kỉ Mão 1879 – Ất Mão 1915 Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguyễn Huy Hổ

Tên khác Cách Như – Liên Pha Năm sinh Quí Mão 1783 – Tân Sửu 1841 Tỉnh thành…
Chi tiết

Nhữ Tiến Hiền

Tên khác Nhữ Đình Hiền Năm sinh Kỉ Hợi 1659 – Kỉ Mùi 1739 Tỉnh thành Hải Dương…
Chi tiết

Ngô Trân

Tên khác Khiêm Văn – Đan Nhạc Năm sinh Kỉ Mùi 1679 – Canh Thìn 1760 Tỉnh thành…