[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Phạm Đôn Lễ

Tên khác Lê Khanh
Năm sinh Ất Hợi 1455 -…
Tỉnh thành Thái Bình
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Văn thần đời Lê Thánh tông, hiệu Lê Khanh, quê xã Hải Trào, huyện Ngự Thiên, tỉnh Thái Bình.

Năm Tân sửu 1481 ông đỗ Trạng nguyên lúc 26 tuổi, từ thi Hương đến thi Đình ông đều đỗ đầu, nghiễm nhiên là vị Tam nguyên đầu tiên trong khoa cử nước ta. Ngày vinh qui, ông được vua ban ngựa tốt để tỏ lòng ưu ái, từ khoa sau thành lệ.

Ông nổi tiếng văn chương, lại giỏi về chính trị, kinh tế, làm đến Tả thị lang. Khi ông mất, được truy tặng Thương thư.

Tương truyền ông là người đã dạy cho dân ở miền Duyên Hải (Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình) cách trồng cói và đan chiếu. Nguyên có lần ông đi sứ nhà Minh (Trung Quốc), đến Ngọc Hồ thuộc châu Quế Lâm (nay thuộc tỉnh Quảng Tây) thấy dân trong vùng chuyên sống về nghề dệt chiếu, ông lưu tâm khảo sát. Khi về nước, ông truyền bá cách trồng cói, dệt chiếu, đem lại nguồn lợi quan trọng cho đất nước.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..