[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Phạm Đốc

Năm sinh Giáp Tuất 1514 – Kỉ Mùi 1559
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Danh tướng đời Lê Trang tông, quê làng Thổ Sơn, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Ông gồm tài văn võ, dày công lao trận mạc. Khi điều động binh sĩ, ông giàu mưu lược, hiệu lệnh rất nghiêm, quân dân đều tuân phục. Triều đình trọng dụng ông, phong tước Dương Nghĩa Hầu.

Nhà Mạc dấy lên đối lập với nhà Lê, ông từng khiến các tướng Mạc như Phạm Đức Trung phải qui thuận nhà Lê. Kỉ mão 1555 ông cùng Hoàng Đình Ái nhiều lần chống nhau với Mạc Kính Điền và dẹp yên, được thăng hàm Thượng thư bộ Binh, tước Quảng Quận Công.

Năm Mậu ngọ 1558 ông được thăng thái phó, tước Đức Quận Công. Năm sau Kỉ mùi 1559 ông mất, hưởng dương 45 tuổi truy tặng là Thái úy, tước Đức Quốc Công, thụy Trung Nghị.

Sách THIÊN NAM BẢO LỤC DIỄN CA đề cao:

“Phạm Đốc hành quân,
Nghiêm minh ước thúc.
Binh tướng tín uy,
Dân di hoài phục.”

Nghĩa:

Phạm Đốc vốn ung dung cẩn túc,
Cầm quân nghiêm ước thúc như y.
Mộ hiệu lịnh ra tín uy,
Quan quân sợ phép dân di phục tùng.

Quật Đình Ưng Ân vịnh:

Quận công Phạm Đốc anh hào,
Sử kinh đã trải lược thao gồm tài.
Ra cầm quân chẳng sai hiệu lệnh.
Không giết càn, thương tính mạng người.
Tiếng lành như thế ít ai?
Nhà nhà kính phục nơi nơi yêu vì.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..