Tên khác Thiếu Du – Song Quỳnh
Năm sinh Kỉ Mão 1818 – Ất Tị 1905
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Danh sĩ, đời Thiệu Trị, tự Thiếu Du, hiệu Song Quỳnh. Con đốc học Phạm Đình Trọng, quê xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Năm Nhâm dần 1842, ông đỗ cử nhân, sơ bổ Tri huyện, rồi trải qua các chức: Tri phủ Lâm Thao (1866), Bố chánh Sơn Tây, Án sát Sơn Tây. Ông có tiếng thanh cần, chính trực. Có lúc ông phạm lỗi bị ngưng chức, sau vẫn được phục hồi, làm đến Hồng lô tự khanh, rồi về hưu (Canh ngọ 1870) ngụ ở Hà Nội.

Các tác phẩm của ông:

Quỳnh Lưu tiết phụ truyện
Hán Đường Tân thi ca diễn âm
Trung dung diễn ca
Dịch quái diễn ca

Ông cũng có khảo đính lại bộ Đại Nam quốc sử diễn ca của Lê Ngô Cát, trong năm 1873, rồi cho khắc ván in ở Nghệ An. Đoạn nói về Hai bà Trưng như sau:

Bà Trưng quê ở Châu Phong
Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên.
Chị em nặng một lời nguyền,
Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân
Ngàn tây nổi áng phong trần
Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên.
Hồng quần nhẹ bước chinh yên.
Đuổi thằng Tô Định dẹn tan biên thành.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Phan Thanh Giản

Tên khác Tĩnh Bá – Đạm Như – Lương Khê – Ước Phu – Mai Xuyên Năm sinh…
Chi tiết

Đèo Nóc Mò

Đèo Nóc Mò Đèo Nóc Mò (Việt Nam) Đèo Nóc Mò là đèo trên quốc lộ 3B ở…
Chi tiết

Kiều Thanh Quế

Tên khác Tô Kiều Phương – Mộc Khuê Năm sinh Giáp Dần 1914 – Đinh Hợi 1947 Tỉnh…
Chi tiết

Cao Xuân Quế

Năm sinh Giáp Dần 1914 – Tâu Mùi 1931 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Pháp đô…