Năm sinh … – Mậu Thân 1788
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Võ tướng cuối đời Hậu Lê, quê ở Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh.

Ông làm quan cuối đời Lê Hiến tông sang đầu đời Lê Mẫn đế (Chiêu Thống) trải nhiều phen xông pha trận mạc, dẹp tan các cuộc biển loạn nổi lên ở nhiều nơi.

Khi nghĩa quân Tây Sơn dấy binh, ông cùng hai con là Phạm Đình Cư và Phạm Đình Ninh, hai em là tạo sĩ Phạm Đình Phan và tiến sĩ Phạm Đình Dữ cầm quân chống cự quyết liệt nơi núi Huyền Dinh (tục gọi ngàn Treo Danh).

Năm Mậu thân 1788, sau khi thua trận liên tục, ông uống thuốc độc tự tử. Hai con ông cũng đều bị bắt và bị giết trong cuộc chống đối Tây Sơn.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đèo Làng Vây

Đèo Làng Vây Đèo Làng Vây (Việt Nam) Đèo Làng Vây là đèo trên quốc lộ 9 ở…
Chi tiết

Bùi Mậu Tiên

Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Danh thần đời Minh Mạng không…
Chi tiết

Đỗ Ngọc Quang

Năm sinh … – Canh Dần 1950 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…
Chi tiết

Phan Văn Ái

Tên khác Phan Văn Tâm – Đồng Giang – Chuyết Phu Năm sinh Canh Tuất 1850 – Mậu…