Loading

Phạm Đăng Giảng

Tháng Ba 13, 2021| Admin
Năm sinh Giáp Ngọ 1834 -…
Tỉnh thành Nam Định
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh sĩ yêu nước đời Tự Đức, con hoàng giáp Tam Đăng Phạm Văn Nghị, quê xã Tam Đăng, huyện Đại An, tỉnh Nam Định.

Năm Giáp tí 1864 ông đỗ cử nhân, năm Ất sửu 1865 đỗ phó bảng lúc 31 tuổi. Ông làm Bố chánh tỉnh Thanh Hóa, thân phụ qua đời, nên về chịu tang. Sau ông sung chức Bang biện tỉnh. lo việc điều động binh sĩ chống giặc Pháp xâm lăng, mất trong chiến khu.

Cao Bá Quát có thơ tặng ông:

“Dược mã tiên sinh kim dĩ lão,
Đa bệnh như dư diệc lạo đảo.
Quân vương tiêu hản tàm vô năng.
Sơn hải cao thâm hạt vân báo,
Hòe hoàng hỉ tử thu vi chiến,
Đơn quế hựu thị xuân hoa hảo.
Tiền trình viễn đại nhất do da.
Lao tửu bán tôn bán dĩ đảo.”

Bản dịch:

Tiên sinh nhảy ngựa đã lên lão,
Nhiều bệnh như tôi cũng lảo đảo.
Ngô hoàng 10 nước suốt ngày đêm,
Thẹn mình bất tài khôn đền báo!
Hòe vàng mừng bạn thu vi qua,
Quế đỏ lại vừa xuân sắc hảo.
Đường mây dài rộng ngày còn nhiều
Hồ rươụ nửa mừng nửa cầu đảo.

Categories: [22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ