Loading

Phạm Đại Kháng

Tháng Hai 27, 2021| Admin

Văn thần nhà Mạc, không rõ năm sinh, năm mất, quê làng An Chế, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Năm Nhâm thìn 1592, đời Mạc Mậu Hợp, ông đỗ tiến sĩ, hết lòng giúp nhà Mạc cố sức thu phục nhân tâm. Làm đến Giám sát Ngự sử, ông có tính cương trực, liêm chính. Nhà Lê cho người lên tiếp xúc với ông thuyết phục ông qui thuận, ông cương quyết từ chối một mực trung thành với nhà Mạc.

Nhà Mạc đến giai đoạn này là cuối cùng, sự sụp đổ không sao chống đỡ nổi nữa. Ông vẫn một lòng phục vụ họ Mạc, đến khi Mạc Mậu Hơp bị bắt giết, ông cũng tự tử chết theo.

Categories: [19]-Nam - Bắc Triều (1527-1592)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ