Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Nghĩa sĩ đời Trần Thái tông, quê huyện Đông Triều, tỉnh Hải Dương.

Trần Thủ Độ sau khi giúp Trần Cảnh chiếm ngôi vua của Lý Chiêu Hoàng, đã có nhiều hành động tàn bạo đối với dòng họ Lý. Trung thành với nhà Lý, ông bàn mưu với Đoàn Thượng chống Trần Thủ Độ nhưng không chống nổi, thua quân ở làng Yên Nhân. Ông cũng tự cầm quân chống với tướng của Trần Thủ Độ là Nguyễn Nộn nơi Cẩm Giàng, bị tử thương chạy đến làng Hoạch Trạch thì chết.

Tại làng Hoạch Trạch và làng quê của Đoàn Thượng là Hồng Thị đều có đền thờ ông và Đoàn Thượng. Hai nơi ấy hãy còn di tích.

Trong Vũ trung tùy bút, Phạm Đình Hổ có lời bình luận: “Trần Thủ Độ âm mưu tuyệt hết tông chi làng Cổ Pháp (nơi phát tích nhà Lý), chiếm lấy bà Thiên Cực công chúa làm vợ, đem gả bà Chiêu Hoàng cho đi lấy chồng, người như thế thật nhẫn tâm lắm. Thế mà những di thần đời Lý đều bó tay cúi đầu theo làm thần thiếp, duy có họ Đoàn họ Phạm là kẻ bầy tôi xa xôi, mà hay cắt giữ lấy một châu, liều chết chống giữ, thật đáng là liệt sĩ, trượng phu. Tuy rằng hưng vong vốn có định số, sức người không thể chuyển đi được, nhưng cái khí hạo nhiên vẫn trường tồn ở trong khoảng trời đất vậy”.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like