[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)[23]-Pháp đô hộ (1883-1945)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Phạm Bành

Năm sinh Ất Dậu 1825 – Đinh Hợi 1887
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Liệt sĩ cận đại, quê làng Trung Xá, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Ông là em vị Thám hoa Phạm Thanh, hai anh em đều có lòng yêu nước. Năm Giáp tí 1864 ông đỗ cử nhân, làm Án sát tỉnh Thanh Hóa, sau đổi làm Đốc học.

Giặc Pháp xâm lăng, ông bỏ quan, cùng với Hoàng Bất Đạt, Đinh Công Tráng lập chiến lũy Ba Đình ở Nga Sơn, Thanh Hóa, lãnh đạo nghĩa quân kháng chiến, chống nhau quyết liệt với quân Pháp do Đại tá Brissaud chỉ huy.

Giặc bắt giam mẹ và con ông là Phạm Tiêu, ông ra nộp mình để cứu mẹ và con, rồi thắt cổ tự tử trong năm Đinh hợi 1887, thọ 62 tuổi.

Chí sĩ Nguyên Xuân Ôn có thơ điếu ông:

“Khoa hoạn Thang Châu đệ nhất môn,
Gia huynh hựu thị cá kim côn.
Thủy hoa thiên viễn ngô quân tại,
Huyên thảo đường cao lão mẫu tồn.
Nghĩ bả dư sinh phù quốc vận,
Cánh tương nhất tử báo quân ân.
Anh hùng thành bại hà tu luận,
Trực đắc cương thường vạn cổ tôn.”

Bản dịch:

Đệ nhất Thang Châu cửa hoạn khoa,
Anh hiền lại sẵn nếp xưa nhà,
Trời xa bóng thúy còn vua kính.
Gương sáng nhà huyên có mẹ già,
Toan dốc hơi tàn phù vận nước,
Chợt đem một thác báo ân vua.
Anh hùng sá kể cơn thành bại,
Muôn thuở cương thường nghĩa sáng lòa.

Ông là tác giả sách: Ngũ tuần khánh tiết văn thảo (1878)

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..