Năm sinh Ất Dậu 1825 – Đinh Hợi 1887
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Liệt sĩ cận đại, quê làng Trung Xá, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Ông là em vị Thám hoa Phạm Thanh, hai anh em đều có lòng yêu nước. Năm Giáp tí 1864 ông đỗ cử nhân, làm Án sát tỉnh Thanh Hóa, sau đổi làm Đốc học.

Giặc Pháp xâm lăng, ông bỏ quan, cùng với Hoàng Bất Đạt, Đinh Công Tráng lập chiến lũy Ba Đình ở Nga Sơn, Thanh Hóa, lãnh đạo nghĩa quân kháng chiến, chống nhau quyết liệt với quân Pháp do Đại tá Brissaud chỉ huy.

Giặc bắt giam mẹ và con ông là Phạm Tiêu, ông ra nộp mình để cứu mẹ và con, rồi thắt cổ tự tử trong năm Đinh hợi 1887, thọ 62 tuổi.

Chí sĩ Nguyên Xuân Ôn có thơ điếu ông:

“Khoa hoạn Thang Châu đệ nhất môn,
Gia huynh hựu thị cá kim côn.
Thủy hoa thiên viễn ngô quân tại,
Huyên thảo đường cao lão mẫu tồn.
Nghĩ bả dư sinh phù quốc vận,
Cánh tương nhất tử báo quân ân.
Anh hùng thành bại hà tu luận,
Trực đắc cương thường vạn cổ tôn.”

Bản dịch:

Đệ nhất Thang Châu cửa hoạn khoa,
Anh hiền lại sẵn nếp xưa nhà,
Trời xa bóng thúy còn vua kính.
Gương sáng nhà huyên có mẹ già,
Toan dốc hơi tàn phù vận nước,
Chợt đem một thác báo ân vua.
Anh hùng sá kể cơn thành bại,
Muôn thuở cương thường nghĩa sáng lòa.

Ông là tác giả sách: Ngũ tuần khánh tiết văn thảo (1878)

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

An Thiền

Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Cao tăng triều Minh Mạng, không…
Chi tiết

Đèo Cáp Na

Đèo Cáp Na Đèo Cáp Na (Việt Nam) Đèo Cáp Na là đèo nằm trên quốc lộ 279…
Chi tiết

Trương Công Hello

Năm sinh Đinh Mùi 1727- Canh Thân 1800 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Trịnh – Nguyễn…
Chi tiết

Trương Gia Mô

Tên khác Nghè Mô – Cúc Nông – Sư Quản – Sư Thánh – Hoài Huyền Tử Năm…
Chi tiết

Đèo Áng Toòng

Đèo Áng Toòng nằm trên quốc lộ 3B ở vùng đất bản Nậm Dắt xã Tân Sơn huyện…
Chi tiết

Lê Văn Thới

Năm sinh Đinh Tị 1917- Quí Hợi 1983 Tỉnh thành Tây Ninh Thời kì – Pháp đô hộ…