Danh tướng cuối đời nhà Ngô, tự Phòng Át, không rõ năm sinh, năm mất. Quê xã Ngọc Đường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Ông là một trong 12 Sứ quân trong thời Ngô suy vong (968), chiếm giữ đất Đằng Châu. Khi Đinh Bộ Lĩnh đánh dẹp loạn Sứ quân, ông qui thuận nhà Đinh, làm Thân vệ đại tướng quân, có công nhiều trong cuộc thống nhất đất nước hồi ấy.

Sau, ông mất ở xã Ngọc Đường, an táng tại đồng xã này. Vua Đinh sắc phong cho các xã Ngọc Đường, Đằng Châu thờ phụng ông. Đền Đằng Châu tục gọi đền Đức Thánh Mây hãy còn di tích. Các đời Lý, Trần, Lê đều có sắc phong ông làm Thượng đẳng Phúc thần.

Cuối đời Hậu Lê, Đoan nam vương Trịnh Khải có đề 3 bài thơ nơi đền ông:

“Hộ quốc an dân hách quyết thinh,
Lịch triều bao tặng cổn hoa vinh,
Lâm liền Đằng thủy chung linh tú,
Thập nhị đô kì đệ nhất doanh.

Bán giang tình vũ tam quân tráng,
Bát diệp hầu vương nhất mộng thành.
Thiên vị Sứ quân lưu chính khí,
Sinh vi anh giả tử vi linh.

Cung doanh thử địa cổ Đằng Châu,
Thập nhị sơn hà đệ nhất châu.
Tối thị anh hùng lưu bất tử,
Đường Lâm nhi hậu kỉ xuân thu.

Bản dịch:

Thần thiêng hộ nước lại an dân,
Vua chúa truy phong biết mấy lần.
Trước mặt sông Đằng linh khí đúc
Doanh kì thứ nhất rõ mười phân.

Nửa sông mưa tạnh: ba quân mạnh,
Tám vị hầu vương một giấc liền.
Trời khiến Sứ quân phù đất Việt,
Sống làm danh tướng thác thần thiêng.

Mở mang doanh lũy chốn Đằng Châu,
Sông núi mười hai dải đứng đầu,
Khí phách anh hùng còn mãi mãi,
Đường Lâm từng trải mấy xuân thu.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Ngô Quyền

Danh tuớng, vua người dựng lên nghiệp nhà Ngô, quê ở Đường Lâm, huyện Phúc Lộc, châu Giao (nay thuộc…