Năm sinh Kỉ Dậu 1429 -…
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Văn thần đời Lê Nhân tông, quê xã Nhân Lí, huyện Thanh Lâm, phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Năm Quí dậu 1453 ông đỗ Hoàng giáp, lúc 24 tuổi. Ông tuổi trẻ tài cao, làm đến Thị lang, có tiếng thanh cần liêm chính, tài đức được sĩ phu trọng vọng.

Năm Giáp thân 1464, đời Lê Thánh tông, ông sung Chánh sứ cùng Lê Hữu Trực, Dương Tôn Hải, Phạm Khánh Dung đi sứ nhà Minh, đáp lễ sứ Minh là Thượng bảo tự khanh Tô Lăng Tín và Hành nhân Thiệu Chấn đã sang ta báo tin Minh Hiến tông lên ngôi, ban sắc dụ, mũ áo, tơ lụa. Trở về, ông được thăng Tả thị lang bộ Lại, hết lòng lo sửa sang chính trị, mở mang văn hóa.

Khi ông mất, được truy tặng Thượng thư, tước Hầu. Con cháu ông như Phạm Dương, Phạm Hưng Nhân, Phạm Khắc Minh đều là bậc có danh tiếng đương thời.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đặng Huy Tá

Năm sinh Đinh Sửu 1817 – Nhâm Thân 1872 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Phan Thành Tài

Tên khác Đạt Đức Năm sinh Mậu Dần 1878 – Bính Thìn 1916 Tỉnh thành Quảng Nam Thời…
Chi tiết

Nguyễn Khoa Toàn

Tên khác Nguyễn Khoa Thuyên Năm sinh Giáp Thìn 1724 – Kỉ Dậu 1789 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế…
Chi tiết

Trần Danh Án

Tên khác Tản Ông – Liễu Am Năm sinh Giáp Tuất 1754 – Giáp Dần 1794 Tỉnh thành…
Chi tiết

Phan Văn Xưởng

Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Danh sĩ, quê làng Khánh Thọ,…
Chi tiết

Bùi Lâm

Năm sinh Bính Thân 1896 – Giáp Tí 1984 Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Pháp đô…