[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Phạm Bá Khuê

Năm sinh Kỉ Dậu 1429 -…
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Văn thần đời Lê Nhân tông, quê xã Nhân Lí, huyện Thanh Lâm, phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Năm Quí dậu 1453 ông đỗ Hoàng giáp, lúc 24 tuổi. Ông tuổi trẻ tài cao, làm đến Thị lang, có tiếng thanh cần liêm chính, tài đức được sĩ phu trọng vọng.

Năm Giáp thân 1464, đời Lê Thánh tông, ông sung Chánh sứ cùng Lê Hữu Trực, Dương Tôn Hải, Phạm Khánh Dung đi sứ nhà Minh, đáp lễ sứ Minh là Thượng bảo tự khanh Tô Lăng Tín và Hành nhân Thiệu Chấn đã sang ta báo tin Minh Hiến tông lên ngôi, ban sắc dụ, mũ áo, tơ lụa. Trở về, ông được thăng Tả thị lang bộ Lại, hết lòng lo sửa sang chính trị, mở mang văn hóa.

Khi ông mất, được truy tặng Thượng thư, tước Hầu. Con cháu ông như Phạm Dương, Phạm Hưng Nhân, Phạm Khắc Minh đều là bậc có danh tiếng đương thời.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..