Tên khác Dã Hiên – Hello Tăng
Tỉnh thành Ninh Bình
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ đời Lê Hiển tông, hiệu Dã Hiên và Hello Tăng, không rõ năm sinh năm mất, quê xã Côi Trì, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (nay là xã Yên Mĩ, huyện Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình). Các đời trước gốc ở Ninh Xá, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương..

Ông học rộng tài cao nhưng không tham luyến công danh, ở ẩn nơi thôn quê sống đời thanh đạm, bình dị. Đức độ của ông được nhân dân cảm phục, sĩ phu khen ngợi là hiền triết. Bạn tâm giao của ông là tiến sĩ Võ Huy Đĩnh.

Em ông là Ninh Địch, con ông là Ninh Tốn đều là bậc có danh tiếng trong lịch sử nước nhà. Ông có soạn các sách:

Vũ vu thiển thuyết
Phong vịnh tập

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Phan Huy Ôn

Tên khác Hòa Phủ – Chỉ Am – Trọng Dương – Nhã Hiên Năm sinh Ất Hợi 1755…
Chi tiết

Trương Văn Đa

Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802) Danh tướng đời Tây Sơn, phò mã…
Chi tiết

Dương Văn Minh

Năm sinh Bính Thìn 1916 – Tân Tị 2001 Tỉnh thành Tiền Giang Thời kì – Pháp đô…