Năm sinh Mậu Ngọ 1618 -…
Tỉnh thành Ninh Bình
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Văn thần đời Lê Thần tông, quê xã Khôi Trì (có sách chép là Cồi Trì), huyện An Mô, tỉnh Ninh Bình.

Tổ tiên trước vốn người xã Ninh Xá, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, về sau tụ họp người trong họ di cư sang ở huyện An Mô, khai khẩn đất hoang, mở rộng trong vùng, lập thành xã Khôi Trì, dần dần làm rạng rỡ cánh họ Ninh, mà Ninh Đạt là người đầu tiên trong họ đỗ đạt đại khoa.

Năm Kỉ hợi 1659, ông đỗ tam giáp tiến sĩ lúc 41 tuổi, làm quan đến Giám sát có tiếng văn thơ, tài đức được sĩ phu trọng vọng.

Cháu tằng tôn của ông là Ninh Địch, huyền tôn là Ninh Tốn đều là bậc có danh tiếng trong lịch sử văn học nước ta.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Ngô Cảnh Hoàn

Năm sinh … – Bính Ngọ 1786 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…
Chi tiết

Đèo Hoa

Đèo Hoa Đèo Hoa (Việt Nam) Đèo Hoa nằm trên quốc lộ 6 ở vùng đất giáp ranh…
Chi tiết

Lâm Tấn Phác

Tên khác Đông Hồ – Thủy Cổ Nguyệt – Đại Ẩn Am – Nhị Liễu Năm sinh Bính…
Chi tiết

Dương Quang

Năm sinh Ất Hợi 1815 – Mậu Tuất 1898 Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Nhà Nguyễn…