Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Danh sĩ đời Lê Thánh tông, quê xã An Tử Hạ, huyện Tân Minh, phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương, không rõ năm sinh năm mất.

Năm Quí mùi 1463, ông đỗ tam giáp đồng tiến sĩ. (Khoa này lừng danh với ba vị: Trạng nguyên Lương Thế Vinh, Bảng nhãn Nguyễn Đức Trinh, Thám hoa Quách Đình Bảo). Ông làm quan đến Lễ Khoa cấp sự trung, rồi thăng đến Thượng thư bộ Hộ.

Tính ông thanh liêm mẫn cán, được sĩ phu trọng vọng. Khi mất được phong Phúc thần.

Lúc sinh tiền, ông nhận thấy Thái học sinh Nguyễn Văn Định là người tài cao học rộng, đem lòng quí mến gả con gái cho. Về sau Nguyễn Văn Định lừng tiếng danh sĩ, có hiệu là Cù Xuyên tiên sinh, và có con là Nguyễn Văn Đạt tức Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ông nghiễm nhiên là ông ngoại của Trạng Trình đời Mạc, và là cha vợ Thái bảo Nghiêm Quận Công Nguyễn Định.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đặng Tử Mẫn

Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Chí sĩ cận đại, ông từng sát…
Chi tiết

Lê Văn Quyên

Năm sinh Kỉ Mùi 1859 – Đinh Tị 1917 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguyễn Cao

Tên khác Cách Pha – Trác Phong Năm sinh Mậu Tí 1828 – Đinh Hợi 1887 Tỉnh thành…
Chi tiết

Nguyễn Hành

Tên khác Tử Kính – Nam Thúc – Ngọ Nam – Nhật Nam – Nguyễn Đạm Năm sinh…
Chi tiết

Phan Lê Phiên

Tên khác Phan Văn Độ – Phan Trọng Phiên – Đạt Nhạc Năm sinh Ất Mão 1735 –…