[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Nhữ Văn Lan

Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Danh sĩ đời Lê Thánh tông, quê xã An Tử Hạ, huyện Tân Minh, phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương, không rõ năm sinh năm mất.

Năm Quí mùi 1463, ông đỗ tam giáp đồng tiến sĩ. (Khoa này lừng danh với ba vị: Trạng nguyên Lương Thế Vinh, Bảng nhãn Nguyễn Đức Trinh, Thám hoa Quách Đình Bảo). Ông làm quan đến Lễ Khoa cấp sự trung, rồi thăng đến Thượng thư bộ Hộ.

Tính ông thanh liêm mẫn cán, được sĩ phu trọng vọng. Khi mất được phong Phúc thần.

Lúc sinh tiền, ông nhận thấy Thái học sinh Nguyễn Văn Định là người tài cao học rộng, đem lòng quí mến gả con gái cho. Về sau Nguyễn Văn Định lừng tiếng danh sĩ, có hiệu là Cù Xuyên tiên sinh, và có con là Nguyễn Văn Đạt tức Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ông nghiễm nhiên là ông ngoại của Trạng Trình đời Mạc, và là cha vợ Thái bảo Nghiêm Quận Công Nguyễn Định.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..