[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)[23]-Pháp đô hộ (1883-1945)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Nguyễnn Hữu Bản

Năm sinh … – Quí Mùi 1883
Tỉnh thành Thái Bình
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Chí sĩ yêu nước kháng Pháp, quê làng Động Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Năm Quí dậu 1873, quân Pháp đánh cướp thành Hà Nội, hoành hành ở miền Bắc, ông cùng với cha là Nguyễn Mậu Kiến và em là Nguyễn Hữu Cương mộ quân chống giặc, tích cực hoạt động quân sự, liên kết với các văn thân yêu nước ở các địa phương kế cận. Năm Qui mùi 1883, ông hi sinh trong lúc cố thủ thành Nam Định.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..