Năm sinh Tân Sửu 1121 – Quí Dậu 1213
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Thiền sư đời Lý Anh tông, không rõ tên thật, pháp danh Y Sơn, quê làng Cẩm Hương, tỉnh Nghệ An.

Ông có tài văn học, biện thuyết giỏi, xuất gia từ năm 30 tuổi, học trò của sư Viên Thông, về sau được truyền tâm ấn đứng vào hàng thế hệ thứ 19 dòng thiền Nam Phương.

Năm Quí dậu 1213 (ngày 18-8 âm lịch) ông viên tịch hưởng thọ 92 tuổi.

Trong bài văn Khuyến tu làm theo thể biền ngẫu có những đoạn được đời truyền tụng.

“Điếu danh thi lợi, giai như thủy thương phù âu;
Thực phúc chủng duyên, tận thị hung trung hoài bão”.

Nghĩa:

Chuốc lợi cất danh, thảy như bọt nổi trên nước,
Gây duyên truyền phúc ấy là của báu trong lòng.

Ngoài ra ông có hai bài kệ đã trở thành danh tác.

Bài thứ nhất
“Chân thân thành vạn tượng,
Vạn tượng tức chân thân.
Nguyệt điện vinh đan quế,
Đan quế tại nhất luân.”

Nghĩa:

Thân ta thành muôn tượng,
Muôn tượng tức thân ta.
Cung t,ăng cây quế tốt,
Cây quế trong gương nga.

Bài thứ hai
“Như Lai thành chánh giác,
Nhất thiết lượng đẳng thân.
Hồi hổ bất hồi hổ
Nhãn tình đồng tử thành”

Nghĩa:

Khi Đức Như Lai thành chánh quả
Muôn thân bỗng hóa lượng bằng nhau.
Như trong ánh mắt thằng con trẻ.
Khúc khuất bao nhiêu cũng sạch làu

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like