Năm sinh … – Ất Mùi 1835
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Dũng tướng dưới quyền Tả quân Lê Văn Duyệt, không rõ năm sinh, Phó tướng của Lê Văn Khôi (tục gọi là ông Trắm – người khởi binh chống vua Minh Mạng hồi năm 1833 ở thành Phiên An). Quê huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Ông nguyên là Đội trưởng đội Hồi lương đời vua Minh Mạng, sau bị tội “đày làm lính” ở thành Phiên An.

Cuộc dấy binh do Lê Văn Khôi lãnh đạo xảy ra trong tháng 6 năm 1832, chiến cuộc kéo dài hơn 2 năm (1833-1834), lúc ấy ông giữ chức Tiền quân Thống lĩnh trong Bộ chỉ huy. Sau khi Lê Văn Khôi bị bệnh mất, ông thực tế nắm quyền chỉ huy tối cao. Khoảng tháng 3 năm 1834, ông bị thương nhưng vẫn cầm quân cho đến khi thành bị vỡ mới bị bắt sống cùng với một số đồng đội. Sau đó ông bị giải về Huế chờ ra pháp trường.

Theo Quốc sử triều Nguyễn (Liệt truyện) thì khi giải về đến Quảng Ngãi, ông bị xiềng nghẹt cổ mà chết, nhưng vẫn bị quân lính cắt thủ cấp giải giao về Huế.

Tương truyền trên đường giải về Huế, ông có khẩu chiếm một bài thơ (trước đây nhiều tài liệu cho là của Nguyễn Hữu Huân) đặc sắc:

Mang gông
Hai bên thiên hạ thấy hay không?
Một gánh cang thường há phải gông.
Oằn oại đôi vai quân tử trúc,
Nghênh ngang một cổ trượng phu tòng.
Thác về đất Bắc danh còn rạng,
Sống ở thành Nam tiếng bỏ không!
Thắng bại dinh hư trời đất chịu
Phản thần đéo ỏa đứa cười ông.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Tháp Po Nagar

Yang Po Inư Nagar hay Yang Pô Ana Gar (Inư, Ana trong tiếng Chăm, Eđê, Jarai theo âm…
Chi tiết

Hải Phòng

Hải Phòng Thành phố trực thuộc trung ương Thành phố Hải Phòng Biểu trưng . . . .…
Chi tiết

Hoàng Phúc Lợl

Năm sinh … – Tân Sửu 1841 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…