Loading

Nguyễn Văn Mại

Tháng Ba 15, 2021| Admin
Tên khác Tiểu Cao
Năm sinh Quí Sửu 1853 – Ất Dậu 1945
Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Danh sĩ, đại thần cuối triều Nguyễn, tự Tiểu Cao, hiệu Lô Giang, quê làng Niêm Phò (tên Nôm là Kẻ Lừ), huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên (nay là tỉnh Thừa Thiên – Huế). Thuở nhỏ học tại làng, sau học Trường Đốc Thừa Thiên, năm Giáp thân 1884 đỗ Thủ khoa (Hương nguyên) cử nhân tại Trường Thừa Thiên.

Năm Thành Thái thứ nhất (1884) đỗ Phó bảng, làm quan trải các triều Thành Thái, Duy Tân, Khải Định từ các tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Nam đến Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Huế.

Năm 1891 giữ chức tri phủ An Nhơn (Bình Định), năm 1898 làm Án sát rồi Bố chánh Quảng Nam (1906), Án sát Khánh Hòa (1908). sau đó chuyển ra giữ chức Bố chánh Hà Tĩnh.

Năm 1914 chuyển về Huế giữ chức Viên ngoại viện cơ mật, hàm Thượng thư, Thiếu bảo, hiệp tá đại học sĩ rồi về hưu tại Huế.

Ông mất năm 1945, thọ 92 tuổi.

Ông có rất nhiều con trai và gái trong đó có linh mục Nguyễn Hi Thích (Nguyễn Văn Thích), Nguyễn Hi Hiền (Kĩ sư Lê Tâm) và nữ tu Marie de l’Euchoirie Nguyễn Thị Như Ngọc nổi tiếng trong ngành giáo dục, tôn giáo, quân khí hiện đại.

Ông là tác giả:

Việt Nam phong sử
Lô Giang tiểu sử
Và rất nhiều thơ luật chữ Hán, Nôm.

Categories: [22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883), [23]-Pháp đô hộ (1883-1945), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ