Năm sinh Ất Hợi 1815 – Tân Dậu 1861
Tỉnh thành Đồng Tháp
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Liệt sĩ cận đại, quê làng Mĩ Ngãi, Cao Lãnh (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp). Ông nhiệt thành yêu nước, chiêu mộ dân quân, lập căn cứ ở Đồng Tháp Mười, chống giặc Pháp. Ông được tôn là Thống lãnh binh, tục gọi Thống Linh. Giặc Pháp dùng tay sai Trần Bá Lộc đàn áp, Đốc binh Kiều tử trận, ông vô cùng thương tiếc, càng căm thù và quyết tử chống Pháp.

Bị nội phản ông sa vào tay giặc, chúng dụ hàng, ông bất khuất bị giết trong năm Tân dậu, hưởng dương 46 tuổi.

Tương truyền ông có mấy câu cảm khái:

Rất tiếc thù chung chưa trả đặng,
Sụt sùt chín suối dễ nào nguôi.

Mộ ông nay còn tại Mĩ Ngãi, tên ông được dùng đề đặt tên chợ gọi là Chợ Thống Linh, Ngã tư Thống Linh.

Người sau có thơ truy niệm ông:

Lịch sử đáng nêu cụ Thông Linh.
Trung cang vì nước đã quên mình.
Giận người sống mất suy ra nhục,
Thương kẻ thác còn nghĩ lại vinh.
Bao tiếng ngọt ngon lòng chẳng núng,
Lắm lần hăm dọa chí không kinh.
Ngâm thơ li hận cười người phản,
Quốc vận từ đây phú hậu sinh.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Vũ Tông Phan

Tên khác Hoán Phủ – Lỗ Am – Đường Xuyên Năm sinh Canh Thân 1800 – Tân Hợi…
Chi tiết

Đèo Khánh Lê

Đèo Khánh Lê là đèo núi trên Quốc lộ 27C ở vùng giáp ranh huyện Khánh Vĩnh tỉnh…
Chi tiết

Hoàng Nghĩa Hello

Tỉnh thành Hưng Yên Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Văn thần đời Lê Hello tông, con…
Chi tiết

Doãn Kế Thiên

Năm sinh Giáp Ngọ 1894 – Ất Tị 1965 Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguyễn Huy Oánh

Năm sinh Quí Tị 1713 – Kỉ Dậu 1789 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Trịnh –…