Tên khác Nguyễn Hựu Hoành
Năm sinh … – Ất Mùi 1835
Tỉnh thành Cao Bằng
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Dũng tướng thuộc hạ của Lê Văn Khôi, không rõ năm sinh, nguyên họ Bế ở tỉnh Cao Bằng, còn có tên là Nguyễn Hựu Hoành, con một phiên thần ở Cao Bằng, sau vào đầu quân dưới quyền Tả quân Lê Văn Duyệt ở Gia Định.

Sau khi Lê Văn Duyệt mất, vua Minh Mạng khủng bố gia đình và những kẻ cận kề của Tả quân. Năm 1832, ông cùng Lê Văn Khôi, Nguyễn Văn Trắm, Đặng Vĩnh Ưng… khởi binh chống lại triều đình Nguyễn. Quân khởi nghĩa làm chủ thành Phiên An (tên cũ của thành Gia Định) và một số tỉnh Nam Kì hơn một năm, quân triều phải vất vả lắm mới bình định được.

Tháng 7-1835 quân khởi nghĩa bị dẹp tan. Hơn 1831 người bị giết chôn chung vào một huyệt, đương thời gọi là Đồng mả ngụy. Ông cùng năm người ở trong Bộ chỉ huy bị bắt giải về Huế hành hình.

Đương thời danh tiếng và oai dũng ông ai cũng kính sợ, nên có câu “Ông Hoành, ông Trắm tái thế sao mà dám làm vậy” được lưu truyền ở Nam Kì.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Hải Dương

Hải Dương Tỉnh Tỉnh Hải Dương Từ trên xuống dưới, từ trái sang phải:Công viên Bạch Đằng ở…
Chi tiết

Trần Tiến

Năm sinh Đinh Hợi 1707 -… Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh…
Chi tiết

Võ Văn Tần

Năm sinh Giáp Ngọ 1894 – Tân Tị 1941 Tỉnh thành Long An Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Hồ Đắc Trung

Năm sinh Tân Dậu 1861 – Tân Tị 1941 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Bùi Hữu Sủng

Năm sinh Đinh Mùi 1907- Bính Thìn 2000 Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Pháp đô hộ…
Chi tiết

Lê Hữu Danh

Năm sinh Nhâm Ngọ 1642 -… Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh…