Loading

Nguyễn Văn Giao

Tháng Ba 13, 2021| Admin
Năm sinh Nhâm Thân 1812 -…
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh sĩ đời Tự Đức, quê xã Trung Cần, tổng Trung Cần, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Năm Nhâm tí 1852 đỗ cử nhân. Quí sửu 1853 đỗ Thám hoa lúc 41 tuổi.

Làm quan đến Tham biện Nội các và viện Hàn lâm, ông được vua yêu mến, sĩ phu trọng vọng. Các tác phẩm:

Sử luận tập
Tam khôi bị lục
Thập tam kinh thành cú
Quất lâm thi văn
Điệp tư vân
Sách học tân tuyển
Vạn sử vinh sứ…

Categories: [22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ