[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Nguyễn Văn Dục

Tên khác Nguyễn Dục
Năm sinh Đinh Mão 1807- Đinh Sửu 1877
Tỉnh thành Quảng Nam
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Thường gọi là Nguyễn Dục, Danh thần đời Minh Mạng, quê xã Chiên Đàn, huyện Hà Đông, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Ông là thân phụ tiến sĩ Nguyễn Thích.

Năm Đinh dậu 1837 đỗ cử nhân, năm sau đỗ phó bảng. 31 tuổi làm quan trải qua các chức: Tri phủ Kiến Thụy, Tế tửu Quốc tử giám, Đốc học tỉnh Quảng Nam, rồi sung chức Giáo đạo trường Dục Đức (dạy các Hoàng tử) Lễ bộ Thị lang, Lễ bộ hữu Tham tri. Tổng tài Quốc sử quán triều Nguyễn là Nguyễn Thuật viết bài văn điếu ông, có câu:

“Thói đời khác xa, người làm quan đáu đáu lợi danh, nhưng ông (ND) thì lặng lẽ sống đời cao khiết thanh bạch, vượt khỏi hạng tầm thường, không màng vàng bạc, uống nước lã khác cách thế gian, mười năm làm quan thẳng thắn, không lo toan của tiền. Cho nên một mai ra đi không lưu luyến thứ gì. Sự tiến thoái của ông khớp vói nghĩa. Ấy là đạo dạy người”.

Tương truyền học lực ông rất uyên thâm, thuần thục, một nhà mô phạm uyên bác được vua và sĩ phu rất nể trọng. Giới trí thức nho học thời ấy xem ông là bậc gương mẫu trong học giới, ông mất trong lúc đang tại chức.

Sau khi ông mất, triều đình truy tặng chức Tham tri.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..