Tên khác Tú Nhơn Ân
Tỉnh thành Bình Định
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Nhà soạn tuồng, còn gọi là Tú Nhơn Ân hay Nguyễn Diêu, không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Nhơn Ân, huyện Tuy Phước. tỉnh Bình Định.

Năm Canh thân 1860 đậu tú tài tại trường thi Bình Định, ông không ra làm quan mở trường dạy học ở quê nhà. Ông có tài về thơ văn lẫn nghệ thuật, sống cuộc đời ẩn dật, từ bỏ mọi hệ lụy xã hội.

Học trò ông rất nhiều người yêu nước kiệt xuất, khi xuất chính trở nên đại thần triều Nguyễn như Đào Tấn, hoặc chí sĩ nổi tiếng như Mai Xuân Thưởng, Tăng Bạt Hổ… Tương truyền ông có viết vở tuồng Ngũ hổ bình Liêu (Tây) Công diễn được khán giả nhiệt liệt tán thưởng, nhưng đoạn chót có chỗ gượng ép. Sau khi ông qua đời, người học trò xuất sắc của ông là Đào Tấn đến lễ ông bằng một con heo quay, xin phép thầy cho mình mở cửa ải để Địch Thanh sang Liêu diệt giặc. Từ ấy vở tuồng trở nên đặc sắc.

Tác phẩm của ông:

Ngũ hổ bình Liêu
Liễu đô
Và rất nhiều thơ phú.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Bùi Trọng Chính

Năm sinh Bính Thìn 1736 – Ất Tị 1785 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Đinh Nho Chấn

Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Danh sĩ cận đại, nổi tiếng…
Chi tiết

Lý Vĩnh Khuông

Tên khác Khuông Việt Năm sinh Nhâm Tí 1912 – Mậu Ngọ 1978 Tỉnh thành Sóc Trăng Thời…