[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Nguyễn Tuyển

Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Người làng Ninh Xá, phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Chúa Trịnh Giang chuyên quyền, ông cùng em là Nguyễn Cừ, cháu là Nguyễn Diên và Võ Trác Oánh khởi nghĩa ở Ninh Xá chống họ Trịnh. Ông tự xưng là Minh chúa, Võ Trác Oánh xưng Minh công.

Năm Kỉ mùi 1739, chúa Trịnh sai Nguyễn Trọng Uông cùng các thuộc tướng đem quân đi đánh ông ở Bình Ngô. Ông phá vỡ được quân Trịnh, giết Nguyễn Trọng Uông. Đến tháng 5 năm ấy ông bị quân Trịnh đánh bại, lui về đóng ở núi Pháo Sơn, huyện Chí Linh lập căn cứ chống quân Trịnh lâu dài.

Năm Canh thân 1740 ông tiến đánh huyện Đường An, quân Trịnh thua to, đến tháng 10 nghe tin Trịnh Doanh đàn áp cuộc khởi nghĩa Ngân Già ở Sơn Nam ông phải rút về Cao Bằng. Sau ông chết trong chiến khu. Em ông là Nguyễn Cừ sau bị Phạm Đình Trọng giết hại.

Từ đó cuộc khởi nghĩa của ông bị chúa Trịnh dập tắt.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..