Loading

Nguyễn Tường Vĩnh

Tháng Ba 13, 2021| Admin
Tên khác Tử Tu – Cẩm Giang
Năm sinh Kỉ Mùi 1779 -…
Tỉnh thành Quảng Nam
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh thần triều Nguyễn, tự là Tử Tu, hiệu là Cẩm Giang, anh cùng cha khác mẹ với Tiến sĩ Nguyễn Tường Phổ, con Binh bộ Thượng thư Nguyễn Tường Vân, và bà Phạm Thị… quê làng Cẩm Phô, huyện Diên Phước, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Xuất thân trong một gia đình thế phiệt, thân phụ (Nguyễn Tường Vân) từng phò tá Nguyễn Ánh, được Nguyễn Ánh ban cho họ Nguyễn Tường. Sau thân phụ ông nghĩ đến “ân tứ” ấy bèn đổi họ Nguyễn Văn sang họ Nguyễn Tường và chọn Cẩm Phô làm nơi “phát tường địa” cho chi họ, gia tộc ông.

Năm Minh Mạng thứ 18, 1837, ông đậu cử nhân khoa Đinh dậu tại Trường thi Thừa Thiên, năm sau (1838) đỗ Phó bảng. Sơ bổ chức Kiểm thảo biên tu, rồi sang chức Phụ đạo tại phủ Tường Khánh công dạy hoàng tử Hồng Bảo (sau bị thảm sát vì chống lại em ruột là Hồng Nhậm – vua Tự Đức), rồi chuyển sang Tòa Thị thư. Sau đó ông được thăng Án sát Định Tường (nay là tỉnh Tiền Giang), một thời gian rồi chuyển về Khánh Hòa. Cuối cùng thăng Tuần vũ Định Tường, rồi mất tại chức năm nào không rõ.

Theo Đại Nam liệt truyện Q.34, ông xuất thân là “một họ làm quan có danh vọng ở Nam châu”.

Categories: [22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ