Loading

Nguyễn Tuân

Tháng Ba 3, 2021| Admin
Tên khác Giới Không
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Thiền sư đời Lý Nhân tông, không rõ năm sinh. năm mất; pháp danh Giới Không.

Ông đi tu từ thời trẻ học với sư Quảng Phúc ở chùa Nguyên Hóa, rồi trú trì ở chùa Thánh Chủ, thuộc huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Ít lâu ông nhận lời triệu thỉnh của Lý Nhân tông, đến trụ trì ở chùa Gia Lâm nơi kinh đô. Khi tuổi già ông trở về quê và mất tại đấy. Ông được truyền tâm ấn, đứng vào thế hệ thứ 15 dòng thiền Nam Phương.

Lúc sắp viên tịch, ông lưu lại một bài kệ:

“Ngã hữu nhất sự kì đặc,
Phi thanh, hoàng, xích, bạch, hắc.
Thiện hạ tại gia, xuất gia,
Thân sinh ố tử vi tặc.
Bất tri sinh tử dị lộ,
Sinh tử chỉ thị thất đắc.
Nhược ngôn sinh tử dị đồ,
Trám khước Thích Ca, Di Lặc.
Nhược tri sinh tử, tử sinh,
Phương hội lão tăng xứ nặc.
Nhữ đẳng hậu học môn nhân,
Mạc nhận bàn tinh qui tắc.”

Bản dịch:

Ta có một việc này rất lạ,
Chẳng phải xanh vàng đen trắng đỏ.
Thiên hạ tại gia và xuất gia,
“Tham sinh ố tử” là giặc đó!
Biết đâu sanh tử tuy hai đường
Nhưng cũng chỉ là sự “mất”, “có “.
Nếu bảo sinh tử thật khác nhau,
Là lừa Di Lặc và Phật tổ.
Muốn hiểu ý tu chỗ kín sâu,
Phải rõ: tử sinh là sinh tử.
Đệ tử các ngươi, người học sau,
Chớ nhận lầm bóng sao, quĩ độ.

Categories: [13]-Nhà Lý (1010-1225)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ