[23]-Pháp đô hộ (1883-1945)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Nguyễn Trọng Cẩn

Tên khác Hoài Nam
Năm sinh Canh Tí 1900 – Bính Tuất 1946
Tỉnh thành Quảng Bình
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Nhà thơ nhà yêu nước, bút danh Hoài Nam, quê ở làng Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Ông dạy học, viết báo. Khoảng năm 1925 ông có chân trong bộ biên tập tạp chí Thần Kinh của ông Lê Thanh Cảnh, có nhiều bài rất giá trị, ông nổi tiếng từ đấy.

Một lần ông ra thi không đỗ, khoa này có nhiều điều đáng chê trách, ông nhại bài pbú Lí Đinh với mấy vận Thi lễ nhã ngôn mà nhạo các quan trường và một số bài thơ vịnh thời thế có giá trị.

Đình là đình ông Khổng, đình chi ai mà dĩ công tế tỉ (tư)
Thôi đã đi thì đi, làm chi thì chi.
Không lẽ một khoa này mà thôi thi.
Xem ông Khổng dạy rằng:
Bác lễ dĩ văn, ngô thí cố nghệ.
Không thế thì thua, có tiền thì dễ.
Thúc Tôn là cháu, Trần Văn Tử là con,
Thúc Tề là em, Công Dã Trường là rể.
Nhắm mắt đẩy càn, bưng tai chằng kể.
Ba bốn chữ cũng lều cung chiến, ống quyển mo cơm, một hai câu cũng phú, cũng thơ áo dài bụng phệ.
Đến chừng. Trời đã sáng trưng, loa truyền hối hả.
Trò lạc thầy, hề chạy ngược xuôi, thầy phỉnh trò hề nói thật nói giả.
Chẳng khác đình trường hát bội, râu mang mũ đội chi gian, cũng như đình chợ Đông Ba, cháo múc tiền trao chi hạ.
Rồi đến lúc: một tên đăng bảng, bốn tỉnh nghe đồn.
Me cha mừng rỡ, làng xóm bôn chôn
Nào biết đâu: Quá lại chán chường khách địa, lân la, lén lút quyền môn.
Đào hết mấy lu bạc nén, tung ra mấy đông tiền chôn.
Than ôi! Chữ văn hoành công khí; Xin bái từ nhờ lượng chí tôn”.

Văn chương trào phúng của ông còn được truyền tụng khá nhiều. Những bài nghiên cứu khảo luận về lịch sử, văn học của ông khá chính xác, được giới thức giả chú trọng. Bài thơ vịnh sử có câu: “Năm cụ khi không rớt cải ình” về nội các Nguyễn Hữu Bài là một giai tác có tính sử thi.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..