Năm sinh … – Canh Tuất 1190
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Thiền sư đời Lý Cao tông, không rõ tên thật, pháp danh Trí Bảo, quê ở Ô Diên, làng Hạ Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Đông (nay thuộc TP. Hà Nội).

Ông là cậu của Thái úy Tô Hiến Thành đi tu từ thuở trẻ, về sau ông trụ trì ở chùa Thanh Tước, núi Du Hí, đứng vào thế hệ thứ 10 dòng thiền Quan Bích.

Năm Canh tuất 1190, ngày 14-4 âm lịch ông viên tịch.

Trước khi mất ông có bài kệ:

Bản dịch:

Tiền tài tri túc chớ tham,
Đừng lo tranh đoạt, gắng làm từ bi.
Không cho, ngọn cỏ lấy chi?
Tâm lòng như ngọc mơ gì của ai.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like