[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Nguyễn Tĩnh

Tên khác Hành Đạo – Nông Hà
Năm sinh … – Canh Thìn 1880
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh sĩ đời Nguyễn, tự là Hành Đạo, hiệu Nông Hà, quê làng Gia Miêu, huyện Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa (nay là huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa).

Năm Giáp dần 1854 sau khi thi đậu, được bổ Hàn lâm trước tác, tri huyện Thọ Xương (Hà Nội) thăng đến Tổng đốc Thanh Hóa. Đời làm quan ông thanh liêm, cương trực được nhân dân yêu mến, sĩ phu trọng vọng.

Ông còn là một nhà thơ, một nhà y học nổi tiếng. Lúc làm quan ông có lập nhà chữa bệnh cho nhân dân. Ông chuyên nghiên cứu về y học.

Tác phẩm chính của ông còn lại:

Thế nhân dược liệu
Nông hà thi văn sao
Sĩ học trát kí
Hà đê tấu tập (công trình thủy lợi).

Ông mất năm Canh thìn 1880.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..