Loading

Nguyễn Thục

Tháng Ba 1, 2021| Admin
Tên khác Phác Phủ – Tiết Trai
Năm sinh Ất Mùi 1535 – Đinh Sửu 1637
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Danh thần đời Lê Thái tông, tự là Phác Phủ, hiệu Tiết Trai, quê xã Vân Điềm, huyện Đông Ngạn, tỉnh Bắc Ninh (nay thuộc Bắc Ninh).

Năm Ất mùi 1595, ông đỗ Nhị giáp tiến sĩ, sơ bổ làm Đô cấp sự hộ khoa, rồi đổi sang Hồng lô tự khanh. Năm 1606 sung Phó sứ sang nhà Minh, khi về được thắng Tả thi lang bộ Lễ, tước Tử, sau thăng lên tước Phương Lan Hầu. Năm 1617 làm Thượng thư bộ Hình, Thiếu Phó, tước Lan Quận Công.

Năm Tân mùi 1631 làm Thiếu úy, năm sau được gia Quốc lão, Thái bảo, năm 1634 thăng Thái phó, Thượng thư bộ Hộ, rồi về hưu năm này.

Năm Đinh sửu 1637 ông mất, thọ 82 tuổi, được truy tặng Thái tể, thụy là Trung Thuần.

Con ông là Nguyễn Nghi, các cháu là Khuê, Sĩ, Thưởng đều là bậc đại khoa nổi tiểng văn chương một thời.

Categories: [18]-Triều Lê Sơ (1428-1527), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ