[19]-Nam - Bắc Triều (1527-1592)

Nguyễn Thiến

Danh sĩ đời Mạc, hiệu Cảo Xuyên, quê làng Canh Hoạch, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông (nay thuộc TP. Hà Nội).

Năm Nhâm thìn 1532, ông đỗ nhất giáp tiến sĩ (Hội nguyên) làm quan với nhà Mạc đến Thượng thư bộ Lại kiêm Đô ngự sử. Về sau ông làm việc với triều Lê, được phong tước Thư Quận Công.

Ông là bạn thân với Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, đỗ trước Nguyễn Bỉnh Khiêm một khoa, con ông là Nguyễn Quyện, học trò Trạng Trình cũng xuất sắc trong lịch sử. Trong Bạch Vân am thi tập còn ghi lại nhiều thơ của ông. Năm Đinh Tị 1557 ông mất thọ 62 tuổi.

Tương truyền khi ông cùng với hai người con sắp bỏ nhà Mạc theo nhà Lê, Nguyễn Bỉnh Khiêm có gởi ông một bài thơ có nhiều câu cảm khái. Nhưng sau đó ông vẫn quyết định vào Thanh Hóa giúp vua Lê.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..